قلعه Pagax... - Secret World

Pagax, 12300 Flagnac, Francia
37 views

Freyan Castillo

Description

قلعه Pagax در استان سابق Rouergue و حد پرس و جو در این نزدیکی واقع. این مشرف به دره زیادی در ارتفاعات روستای Flagnac در آویرون. معماری آن است که نمونه ای از قلعه های 12 و 13 قرن با یک ساختمان اصلی از طرح مربع در سه طبقه بالاتر از طبقه همکف کور flanked توسط چهار برج متصل شده توسط بارو. اولین اشاره قطعی از قلعه قدمت آن به 1259 Pagax. آن را به امن اقتدار سلطنتی در منطقه ساخته شد. او همچنین به خانواده نجیب و قدرتمند مونتارنال از آن به بعد تعلق داشت و پس از آن از طریق ارث در خانواده مورت گذشت. این شد بسیار مهم در Rouergue و در نزدیکی Gevaudan و شناخته شده بود به صورت گسترده اموال خود را برای خدمات نظامی و پست های تشکر شده توسط آن اتحاد که به او خویشاوندی با اولین خانه از پادشاهی است.