Pagax Lâu Đài... - Secret World

Pagax, 12300 Flagnac, Francia
54 views

Pria Clinton

Description

Pagax lâu Đài nằm trong các cựu tỉnh Rouergue và những giới hạn của Quercy gần đó. Nó nhìn ra thung lũng của rất Nhiều trên đỉnh cao của ngôi làng của Flagnac trong Aveyron. Kiến trúc của nó, là điển hình của các pháo đài của 12 và 13 thế kỷ, một tòa nhà chính của kế hoạch vuông cao trên ba tầng trên một tầng trệt mù, bao quanh bởi bốn tháp kết nối bằng tường thành! Sớm nhất định đề cập đến lâu đài ngày trở lại 1259 Pagax. Nó được dựng lên để bảo đảm quyền lực hoàng gia trong khu vực. Hắn cũng thuộc về với sự cao quý và mạnh mẽ gia đình Montarnal Từ đó, và sau đó đi qua thừa kế trong gia đình của Moret. Này đã trở nên rất quan trọng trong Rouergue và gần Gévaudan và là người biết cho mình tài sản lớn, cho dịch vụ của mình và quân sự, cách đặc biệt, liên minh mà đánh anh ta quan hệ họ hàng với những ngôi nhà đầu tiên của vương quốc.