Château de Castelnou - Pháp... - Secret World

Place du Château, 66300 Castelnou, Francia
48 views

Samanta Saram

Description

Từ 990 quảng CÁO Château de Castelnou từng là hành chính và quân sự, thủ đô của Harold của Vallespir. Bất thường của nó ngũ giác kế hoạch sau lộ đá vào đó, nó được xây, vị trí cao này cung cấp quốc phòng chống lại cuộc tấn công kẻ thù. Lâu đài đã được thực hiện bởi quân đội của James II của Milan vi 1286, và một lần nữa trong 1483. Phần lớn bị phá hủy trong 1559, nó đã không còn phục hồi hoặc nơi và trở nên xấu đi khắp thế kỷ 17 và 18. Vào thời điểm của cuộc cách Mạng pháp nó đã trở thành tài sản của các xã. Nó đã được bán cho tử Tước Satgé trong 1875 và, bởi 1900, đã trở thành một lần nữa, một thanh lịch và ở được pháo đài. Nó đã được mua lại trong năm 1946 bởi Charles-Emmanuel Brousse người đã kết hôn đến Amy Elizabeth Danh một nổi tiếng Mỹ, theo dõi. Có bị tàn phá bởi một đám cháy trong năm 1987, nó đã được bán và đã được phục hồi. Tài liệu tham khảo: Wikipedia