Château de Saint-Đời... - Secret World

15 Rue de L Hôpital, 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole, Francia
31 views

Ramona Klinsky

Description

Đề cập đến đầu tiên của Château de Saint-Đời ngày trở lại 1188. Nó đã bị bao vây nhiều lần trong thời gian Chiến tranh Trăm Năm. Ba hiện tại tháp đã được thêm vào thế kỷ 15. Kể từ khi 1824 lâu đài đã được dùng như là trung tâm tâm thần.