अज्ञात फ्रान्सेली महल - Château de Lussan ... - Secret World

30580 Lussan, Francia
140 views

Floriana Spadaro

Description

Château de Lussan वर्ग महल संग पर्याप्त टावर मा प्रत्येक कुना र निर्माण भएको थियो, यहाँ को 15 शताब्दीमा लागि Lords को Audibert. त्यहाँ छ एक ठूलो घडी र फलाम campanile मा एक टावर थपिएको थियो जो 19 औं शताब्दीका । यो महल मा थियो, निजी स्वामित्व सम्म यो थियो जफत समयमा क्रान्ति: त्यो समय भएकोले महल थियो धेरै फरक मालिक र प्रयोग, र अब छ प्रयोग लागि स्थानीय परिषद कार्यालय छ ।