قلعه های فرانسوی ناشناخته-Château de Lussa... - Secret World

30580 Lussan, Francia
39 views

Anna Luzhina

Description

قلعه د Lussan قلعه مربع با برج های قابل توجهی در هر گوشه است و در اینجا در قرن 15 برای اربابان Audibert ساخته شده بود. یک ساعت بزرگ و برج کلیسا آهن در یکی از برج های که در قرن 19 اضافه شد وجود دارد. این قلعه در مالکیت خصوصی تا زمانی که آن را کشف و ضبط شد و در طول انقلاب: از آن زمان تا به حال چندین صاحبان مختلف و استفاده می کند و در حال حاضر استفاده می شود برای شورای محلی و دفاتر.