ไม่ทราบปราสาทภาษาฝรั่งเศส-Château เดอ Luss... - Secret World

30580 Lussan, Francia
36 views

Sonia Anderseen

Description

Château เดอ Lussan คือตาราคาสเซิลกับนวนมากเพื่อการตึกแฝดที่แต่ละมุมและเป็นคนสร้างที่นี่ในวันที่ 15 ศตวรรษสำหรับบรรดาลอร์ดแห่ง Audibert. มันมีขนาดใหญ่นาฬิกาและเหล็ก campanile วนหนึ่งของตึกแฝดซึ่งถูกเพิ่มเข้าไปอยู่ในศตวรรษที่ 19 ที่คาสเซิลอยู่ในความเป็นเจ้าของส่วนตัวจนกระทั่งมันถูกยยึดไประหว่างการปฏิวัติ:ตั้งแต่ตอนนั้นที่แคสเซิลมีหลายอย่างเจ้าของและใช้และตอนนี้ใช้สำหรับท้องถิ่นในสภาออฟฟิศ