Үл мэдэгдэх Францын цайз - чата де Луссан ... - Secret World

30580 Lussan, Francia
42 views

Nicole Smith

Description

Чата де Луссан нь булан бүрт томоохон цамхаг нь дөрвөлжин цайз бөгөөд энд Аудиертын Лордуудын хувьд 15-р зуунд барьсан. 19-р зуунд нэмэгдсэн цамхагуудын нэг дээр том цаг, Төмөр кампанит ажил байдаг. Энэ хувьсгалын үед хураагдсан хүртэл цайз хувийн эзэмшилд байсан: тэр үеэс хойш цайз хэд хэдэн өөр өөр эзэд, хэрэглээг байсан бөгөөд одоо орон нутгийн зөвлөлийн албанд ашиглаж байна.