شاتو د لردات... - Secret World

Rue du Château, 09250 Lordat, Francia
22 views

Radika Gondal

Description

قلعه شتو د Lordat قدمت آن به قرن 9 و 10 (اولین بار ذکر شده در 970 میلادی). حدود 1244 آن توسط Cathars در طول جنگ صلیبی علیه Albigensians اشغال شده بود. خانواده Lordat قلعه در زمان جنگ های مذهبی فرانسه رها شده است. برچیده به دستور هنری چهارم در 1582, قلعه به تدریج در خرابه افتاد. ورودی توسط یک برج مربع است که هنوز ظاهر اصلی آن محافظت می شود. مراجع: ویکیپدیا