Саша шон-Саша том төрийн болсон үе шаттайг... - Secret World

Rue du Château, 09250 Lordat, Francia
50 views

Marion Ridley

Description

Чатоу де Латад цайз 9-р болон 10-р зууны буцаж эхлэлтэй (дурдсан анх удаа 970 зар). Ойролцоогоор 1244 энэ бүлгийг Альфигенсайчуудын эсрэг загалмайтны үед катарчууд эзэлж байна. Лорд гэр бүл Францын шашны дайны үед цайз орхисон. Хенри АЙВИНЫ тушаалаар буулган 1582, цайз балгас аажмаар буурсан. Хаалга ч Түүний анхны төрх нь квадрат цамхаг хамгаалагдсан. Ашигласан материал: Википедиа