شاتو د پالهس... - Secret World

58 Le Barry, 09130 Pailhes, Francia
11 views

Radika Gondal

Description

شتو د Pailhès یک مثال خوب از معماری نظامی قرون وسطی است. آن را در قرن 12th ساخته شده بود و بازسازی در طول قرن 15th ، 16th و 18th. امروز قلعه متعلق به بخش خصوصی.