Château de Pailhès... - Secret World

58 Le Barry, 09130 Pailhes, Francia
12 views

Teresa Hoffman

Description

Château de Pailhès là một ví dụ tốt của thời trung cổ kiến trúc quân sự. Nó được xây dựng vào thế kỷ 12 và xây dựng lại trong 15, 16, thế kỷ 18. Hôm nay lâu đài này thuộc sở hữu tư nhân.