Chateau de Calberte... - Secret World

Château de Saint-Pierre, 48370 Saint-Germain-de-Calberte, Francia
18 views

Cristina Bartolini

Description

Chateau de Calberte đề cập đến trong tài liệu từ 1092 là một trong số rất nhiều lâu đài đứng trong Cévenol thung lũng. Nó đã được giữ chỉ bởi biến bởi Anduze và Budos gia đình và đã thuộc thẩm quyền của Château des Portes. Bị bỏ rơi vào cuối thế kỷ 14, hoặc vào đầu thế kỷ 15, nó đã bị mờ từ những kỷ niệm cho đến ngày nay. Không ai có thể nhớ rằng tên của Saint Germain de Calberte thân từ đống đổ nát được xây dựng trên một rocky cũng xung quanh thung lũng. Cho thế kỷ 20, sau khi nó bị phá hủy, Château Saint Pierre vẫn còn dùng nhờ castral chapel. Trước khi nhà thờ cũng đã bị bỏ rơi. Kể từ năm 1965, nó đã được cải tạo bởi Darnas gia đình. Họ quản lý để hồi sinh này thiết bị kết án bởi lịch sử. Hôm nay, nó mới được gần hơn.