Chateau de Calberte... - Secret World

Château de Saint-Pierre, 48370 Saint-Germain-de-Calberte, Francia
208 views

Roberta Agnelli

Description

Chateau de Calberte, ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੱਕ 1092, ਦੇ ਇੱਕ ਸੀ, ਕਈ ਜਗੀਰੂ ਕਿਲੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ Cévenol ਵਾਦੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ Anduze ਅਤੇ Budos ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ Château des Portes. ਛੱਡ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ 14 ਸਦੀ' ਤੇ ਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 15 ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਧਮ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੱਲ੍ਹ. ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ Saint Germain de Calberte ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੰਡਰ ' ਤੇ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਪੱਥਰੀਲੀ piton ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਦੀ. ਲਈ 20 ਸਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੇ ਤਬਾਹੀ Château Saint Pierre ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ castral ਚੈਪਲ. ਅੱਗੇ ਚੈਪਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. 1965 ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇ Darnas ਪਰਿਵਾਰ. ਉਹ ਪਰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੇ ਨਿੰਦਾ. ਅੱਜ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਵੱਧ ਹੈ.