زیبا قهرمان شاتو رقیق... - Secret World

Château du Champ, 48800 Altier, Francia
27 views

Clarissa Burt

Description

شاتو رقیق قهرمان زیبا برای اولین بار در ذکر شد 1498 با توجه به نگاه داشتن, سیاه چال. ساختمان های مجاور در قرن 16 ساخته شد.قلعه قهرمان یک بنای تاریخی در شهرداری Altier (Lozère ، Occitanie) است. این جاذبه برای گردشگران اقامت در منطقه است.