Сайхан Тоа ду аварга... - Secret World

Château du Champ, 48800 Altier, Francia
19 views

Uma Spike

Description

Үзэсгэлэнт Татау Ду аварга анх удаа дурдсан байна 1498 байлгах талаар, донжон. Зэргэлдээ барилга 16-р зуунд барьсан.Аварга шилтгээний захиргаанд хөшөө юм (Лозье, Бетани). Энэ нь бүс нутагт оршин сууж амрагч нь татах юм.