ਸੁੰਦਰ Château du Champ... - Secret World

Château du Champ, 48800 Altier, Francia
76 views

Ranja Bafna

Description

ਸੁੰਦਰ Château du Champ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚ 1498 ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ, donjon. ਤੇੜੇ ਇਮਾਰਤ 16 ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ.ਭਵਨ ਦੇ Champ ਹੈ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ Altier (Lozère, Occitanie). ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਲਈ holidaymakers ਵਿਚ ਰਹਿ ਖੇਤਰ ਨੂੰ.