Château เดอ Margon ในฝรั่งเศส... - Secret World

16 Rue du Château, 34320 Margon, Francia
22 views

Tanya Kapoor

Description

ที่ imposing Château เดอ Margon ญ่ต้องอดทนเป็นสี่เหลี่ยมตึก flanked กับตึกแฝดสาม. มันวันจากวันที่ 13 ถศตวรรษแล้วก็ยึดติดกับครองอาณาจักรของฝรั่งเศสใน 1221. Le Moine เดอ Margon ครอบครัวมีเป็นเจ้าของคาสเซิลตั้งแต่ 1719. สองปีกด้านถูกเพิ่มเข้าไปข้างในลานบ้านของศตวรรษที่ 16 Château เดอ Margon มีด้วที่โดดเด่นของอมนุษ.