Château de Margon ở Pháp... - Secret World

16 Rue du Château, 34320 Margon, Francia
17 views

Nicole Smith

Description

Áp đặt Château de Margon bao gồm một tòa nhà hai bên với ba tòa tháp. Nó ngày từ những năm đầu thế kỷ 13 và đã được gắn vào Vương quốc của Pháp ở 1221. Le Moine de Margon gia đình đã sở hữu lâu đài kể từ khi 1719. Hai bên cánh đã thêm vào trong sân của thế kỷ 16. Château de Margon cũng đã khu vườn.