Casina delle Civette वा स्विस हट-रोम... - Secret World

Via Nomentana, 70, 00161 Roma RM, Italia
127 views

Maria Crishna

Description

पनि रूपमा चिनिएको स्विस हट, ला Casina delle Civette थियो सम्म 1938 को निवास राजकुमार Giovanni Torlonia जूनियर को निर्माण संग, यसको उदार र extravagant प्रकारका, owes its name दुई windows चित्रण को एक जोडी Owls गरे, सुरुमा को बीसौँ शताब्दीका द्वारा Duilio Cambellotti.