Casina sai Civette hay Thụy sĩ Hut-Rome... - Secret World

Via Nomentana, 70, 00161 Roma RM, Italia
25 views

Laura Maerz

Description

Cũng được biết đến là người Thụy sĩ Hut, La Casina sai Civette đã cho đến khi 1938 nơi ở của hoàng Tử Giovanni Torlonia Jr., xây dựng, với chiết trung và lộng lẫy, các hình thức nợ tên hai cửa sổ miêu tả một cặp Cú vào đầu thế Kỷ thứ hai Mươi bởi Duilio Cambellotti.