Các Marian Värikallio bức tranh đá... - Secret World

89920 Hossa, Finlandia
18 views

Loredana Sico

Description

Các Marian Värikallio bức tranh đá nằm trong số lớn nhất thời tiền sử bức tranh đá ở phần Lan. Các hình ảnh trên các tường đá lên từ Hồ Somerjärvi được sơn trong thời kỳ đồ Đá, tức là khoảng 3.500 - 4500 năm trước. Bức tranh đã vẽ từ một chiếc thuyền hoặc khi đứng trên băng của cái hồ. Trên bề mặt của bức tường đá có 61 riêng con số miêu tả cảnh của việc săn bắn và shaman nghi lễ. Những bức tranh có thể được sử dụng để đánh dấu một con đường, hay mô tả sự kiện. Värikallio có thể truy cập tất cả quanh năm. Trong mùa hè đó là một con đường dẫn đến các bức tranh, và một nền tảng quan sát đã được xây dựng ở phía trước của những vách đá. Trong mùa đông có một đường mòn trượt tuyết để những vách đá và một đường mòn xe trượt tuyết ở gần đó.