Хоссасса Растэрия чулуун зураг... - Secret World

89920 Hossa, Finlandia
28 views

Paola Marchionne

Description

Хоссана Вастэрхийли рок зураг Финландын хамгийн том өмнөх хадны зураг дунд байна. Шингэн нуураас гарч буй чулуун ханан дээрх зураг чулуун зэвсгийн үед 3500-4500 жилийн өмнө зураг зурсан. Усан онгоцоор зураг зурж, нуурын мөсөн дээр зогсох үед зураг зурдаг байв. Хадны гадаргуу дээр ан агнуур болон бөөгийн зан үйлийг дүрсэлсэн 61 тусдаа зураг байна. Уг зураг нь ихэвчлэн тухайн маршрутыг тэмдэглэх эсвэл ямар нэгэн үйл явдлыг дүрслэхэд ашиглагдаж болох юм. Ванэрхио жил тойрон хүртээмжтэй байна. Зуны улиралд уран зураг руу хөтлөх зам байх бөгөөд хавцлын өмнө ажиглалтын тавцан бий болсон. Өвлийн улиралд цана замаар ойролцоо цасан зам, цана мөр байдаг.