Sulkava Đồi Fort... - Secret World

58700 Sulkava, Finlandia
18 views

Ananja Spectre

Description

Sulkava Đồi Fort nằm tới the rock đồi với vách đá cao trong Pisamalahti. Đồi fort tăng lên khoảng 55 mét trên Enovesi hồ. Đầu tiên hồ sơ của pháo đài ngày trở lại vào năm 1561, nhưng có lẽ nó được xây dựng vào Sắt hay thời Trung Cổ. Theo một giả thuyết, nó được xây dựng bởi Carelian người chống lại kẻ xâm lược từ Tavastia (Häme) lịch sử tỉnh. Đó là một 120 mét và 2-3 mét, cao bức tường đá trên đỉnh đồi. Pisamalahti đồi fort là một trong những giá trị nhất pháo đài cổ ở phần Lan. Những ngọn đồi và những xung quanh hồ phong cảnh được phổ biến thu hút khách du lịch trong Sulkava khu vực.