hijr-secret-world

hijr-secret-world

साउदी अरब | पुरातात्त्विक साइट को अल-Hijr ... - Secret World

Mada'in Salih Arabia Saudita

Maya Wilde
by Maya Wilde
15

Overview

पुरातात्त्विक साइट को अल-Hijr (Madâin Sâlih) पहिलो विश्व सम्पदाको सम्पत्ति हुन कुँदिएका मा साउदी अरब । पहिला रूपमा चिनिएको Hegra यो छ सबै भन्दा ठूलो conserved साइट को सभ्यता को Nabataeans दक्षिण पेट्रा मा जोर्डन । यो सुविधाहरू राम्रो-संरक्षित ठूलाठूला tombs संग सजाया facades डेटिङ from 1st शताब्दीका ई. पू 1st century AD. साइट पनि सुविधाहरू केही 50 inscriptions को पूर्व-Nabataean अवधि र केही गुफा चित्र. अल-Hijr फलाउँछ अद्वितीय गवाही गर्न Nabataean सभ्यता छ । यसको 111 ठूलाठूला tombs, 94 को हो जो सजाया, र पानी वेल्स, साइट एक उल्लेखनीय उदाहरण हो यो Nabataeans' वास्तु उपलब्द्यि र हाइड्रोलिक विशेषज्ञता छ ।