မွမ်ဘိုင်း:ဗိမာန်တော်အုပ်အရှင်သခင်၏Babulna... - Secret World

16, Babulnath Rd, Babulnath, Khareghat Colony, Malabar Hill, Mumbai, Maharashtra 400007, India
30 views

Moira Lane

Description

တည်ရှိခြင်း၏အလွန်စိတ်နှလုံးမွမ်ဘိုင်းမြို့မှာနီးပါး ၁၀၀၀ ခြေပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ကျော်ရှာဖွေနေအာရေဗျပင်လယ်တည်ရှိသည်ညား၏ဗိမာန်တော်အရှင် Babulnath[သခင်မျက်]။ ပင်မြို့တမြို့အတွက်မွမ်ဘိုင်းကဲ့သို့သင်အံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်ခံစားရရန်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးမှာ Babulnath-နေရာနန္တနေထိုင်။ အ granduer နှင့် magnificence၏ဗိမာန်အောင်အာမခံမေ့ဘယ်မှာသင်ပေးခြင်း၊အမှားများတောင်ပေါ်မှာ Kailash ထာဝဖန္မအရှင်သခင်၏မျက်။