मुम्बई:मन्दिर प्रभु Babulnath... - Secret World

16, Babulnath Rd, Babulnath, Khareghat Colony, Malabar Hill, Mumbai, Maharashtra 400007, India
59 views

Annalisa Paone

Description

मा स्थित, धेरै हृदय को मुम्बई शहर, मा लगभग 1000 खुट्टा, समुद्र स्तर माथि अधिक देख अरब सागर निहित majestic मन्दिर प्रभु Babulnath [भगवान शिव]. पनि शहर जस्तै मुम्बई तपाईं छक्क हुनेछु महसुस गर्न शान्ति र tranquility मा Babulnath - ठाउँमा भगवान् बास. यो granduer र रौनक को मन्दिर बनाउन गारंटी तपाईं भूल जहाँ तपाईं को एक भ्रम दिने,माउन्ट कैलाश अनन्त abode of Lord Shiva .