بمبئی:معبد لرد بابولنات... - Secret World

16, Babulnath Rd, Babulnath, Khareghat Colony, Malabar Hill, Mumbai, Maharashtra 400007, India
7 views

Laiqa Bormann

Description

واقع در قلب شهر بمبئی, در نزدیک به 1000 فوت بالاتر از سطح دریا, بیش از به دنبال دریای عرب نهفته معبد با شکوه لرد Babulnath [لرد شیوا]. حتی در یک شهرستان مانند بمبئی شما شگفت زده می شود به احساس صلح و آرامش در Babulnath - جایی که خداوند متعال ساکن. Granduer و شکوه معبد تضمین شده است به شما را فراموش کرده ام که در آن شما هستند ، به یک توهم کوه کایلاش اقامت ابدی لرد شیوا .