معبد Mahalaxmi, یکی از معابد معروف ترین بم... - Secret World

Bhulabhai Desai Marg, Haji Ali, Breach Candy, Mumbai, Maharashtra 400026, India
22 views

Maria Crishna

Description

معبد Mahalaxmi یکی از معابد معروف ترین است Mumbai.It به Mahalakshmi خدای مرکزی دوی Mahatmyam اختصاص داده شده است. این معبد در سال 1831 توسط داکجی داداجی (1760-1846) ساخته شده بود ، یک تاجر هندو شامل تصاویری از الهه Tridevi Mahakali ، Mahalakshmi ، و Mahasaraswati. هر سه تصویر با حلقه بینی آراسته, النگو طلا و گردنبند مروارید. تصویر Mahalakshmi در مرکز نشان داده شده است برگزاری گل نیلوفر آبی در پشت سر هم. ترکیب این معبد شامل چندین دکه های فروش تزئینات گل و متعلقات دیگر مورد استفاده توسط جانبازان برای عبادت و به عنوان offeringDuring Navaratri جشن جانبازان از نقاط دوردست ازدحام به معبد است که تزئین شده برای این مناسبت به پرداخت سجده. آنها باید برای ساعت ها در صف های طولانی برگزاری نارگیل ایستاده.