Mahalaxmi Đền thờ, một trong những người n... - Secret World

Bhulabhai Desai Marg, Haji Ali, Breach Candy, Mumbai, Maharashtra 400026, India
8 views

Pryanka Lakmill

Description

Mahalaxmi Đền là một trong những người nổi tiếng nhất ngôi đền của Mumbai.Nó được dành riêng cho Khanh trung tâm thần trong khi Mahatmyam. Các đền thờ đang được xây dựng vào năm 1831 Dhakji Dadaji (1760-1846), một Hindu merchanttemple có hình ảnh của Tridevi nữ thần Việc, Thực, và Mahasaraswati. Tất cả ba hình ảnh được trang trí với mũi vòng, lắc tay vàng và ngọc trai dây chuyền. Các hình ảnh của Khanh là ở trung tâm thể hiện đang nắm giữ hoa sen tại song song. Các hợp chất của ngôi đền này có một quầy bán vòng hoa và các đồ dùng được sử dụng bởi những tín đồ cho thờ và như offeringDuring Kiểu lễ kỷ niệm, tín đồ từ những nơi xa xôi đám đông đến ngôi đền, được trang trí cho dịp này, để trả kính trọng. Họ phải đứng hàng giờ trong xếp hàng dài giữ dừa.