मुंबई Hight Court is one of the oldest भार... - Secret World

Dr Kane Rd, Mantralaya, Fort, Mumbai, Maharashtra 400032, India
1 views

Keira Scarlett

Description

मुंबई Hight Court is one of the oldest of India. हे तारीख 26 जून, 1862 घेऊन तिच्या भव्यता राणी व्हिक्टोरिया मंजूर अक्षरे पेटंट यांनी अध्यक्षपद शहरे येथे स्थापन भारतात तीन उच्च न्यायालये एक होता. ऑगस्ट 14, 1862 उच्च न्यायालये कायदा अंतर्गत उद्घाटन करण्यात आले, 1861.