Βομβάη ύψος Δικαστήριο είναι ένα από τα πα... - Secret World

Dr Kane Rd, Mantralaya, Fort, Mumbai, Maharashtra 400032, India
7 views

Freyan Martini

Description

Βομβάη ύψος Δικαστήριο είναι ένα από τα παλαιότερα της Ινδίας. Ήταν ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια στην Ινδία ιδρύθηκε στις πόλεις Προεδρία με επιστολές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκε από την Αυτού Μεγαλειότητα Βασίλισσα Βικτώρια, που φέρει ημερομηνία 26 Ιουνίου 1862. Εγκαινιάστηκε στις 14 Αυγούστου 1862 βάσει του Νόμου Περί Ανωτάτων Δικαστηρίων, 1861.