ဘေမြင့်ဝင်းသည်အိန္ဒိယ... - Secret World

Dr Kane Rd, Mantralaya, Fort, Mumbai, Maharashtra 400032, India
18 views

Paola De Lieto

Description

ဘေမြင့်ဝင်းသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏။ ထိုသို့အသုံးမြင့်မားသောတရားရုံးများကိုအိန္ဒိယအတွက်တည်ထောင်မှာဥက္ကဋ္ဌမြို့ကစာမူခွင့်ပြုခြင်းအားဖြင့်သူမ၏၊မိဖုရားဗစ်သည်းခံခြင်း၊ရက်စွဲဇွန်လ ၂၆၊၁၈၆၂။ ဒါဟာအစတင္ဖြအပေါ်သြဂုတ်လ ၁၄၊၁၈၆၂ အောက်ရှိအမြင့်ဆုံးသောတရားရုံးများအက်ဥပဒေ၊၁၈၆၁။