मुम्बई Hight अदालत को एक छ. यो जेठा को भार... - Secret World

Dr Kane Rd, Mantralaya, Fort, Mumbai, Maharashtra 400032, India
75 views

Beba Smith

Description

मुम्बई Hight अदालत is one of the oldest of India. यो थियो को एक तीन उच्च अदालतमा भारत मा स्थापित मा राष्ट्रपतिको पद शहरहरू पत्र द्वारा प्याटेन्ट granted by Her Majesty Queen Victoria, दिने मिति जुन 26, सन् 1862. यो उद्घाटन भएको थियो अगस्ट 14 मा, 1862 अन्तर्गत उच्च न्यायालय ऐन, 1861.