بمبئی دادگاه ارتفاع یکی از قدیمی ترین هند ... - Secret World

Dr Kane Rd, Mantralaya, Fort, Mumbai, Maharashtra 400032, India
6 views

Rania Ullman

Description

بمبئی دادگاه ارتفاع یکی از قدیمی ترین هند است. این یکی از سه دادگاه عالی در هند در شهرهای ریاست جمهوری توسط حروف ثبت اختراع اعطا شده توسط ملکه اعلیحضرت او ویکتوریا تاسیس شد, تاریخ تحمل ژوئن 26, 1862. آن را در تاریخ 14 اوت 1862 تحت قانون دادگاه بالا 1861 افتتاح شد.