బాంబే Hight Court is one of the oldest of ... - Secret World

Dr Kane Rd, Mantralaya, Fort, Mumbai, Maharashtra 400032, India
8 views

Malika Shaw

Description

బాంబే Hight Court is one of the oldest of India. ఇది ఒక మూడు ఉన్నత న్యాయస్థానాలు లో భారతదేశం ఏర్పాటు వద్ద అధ్యక్ష పట్టణాలు ద్వారా అక్షరాలు పేటెంట్ ద్వారా మంజూరు ఆమె మెజెస్టి రాణి విక్టోరియా, బేరింగ్ తేదీ జూన్ 26, 1862. ఇది ఆగష్టు న ప్రారంభమైంది 14, 1862 హై కోర్టులు చట్టం కింద, 1861.