Бомбайският Хайт корт е един от най-старит... - Secret World

Dr Kane Rd, Mantralaya, Fort, Mumbai, Maharashtra 400032, India
7 views

Ranita Tata

Description

Бомбайският Хайт корт е един от най-старите в Индия. Той е един от трите най-висши съдилища в Индия, учредени в президентските градове въз основа на патент, издаден от Нейно Величество кралица Виктория и датиран от 26 юни 1862 г. Тя е открита на 14 август 1862 г.съгласно Закона за висшите съдилища от 1861 г.