Bombay Cao Tòa án là một trong những lâu đ... - Secret World

Dr Kane Rd, Mantralaya, Fort, Mumbai, Maharashtra 400032, India
18 views

Raffaella Bellanova

Description

Bombay Cao Tòa án là một trong những lâu đời nhất của Ấn độ. Nó là một trong ba Tòa án Cao ở Ấn độ thành lập tại tổng thống thị Trấn bởi Chữ bằng cấp của nữ Hoàng Victoria, mang ngày 26 tháng sáu năm 1862. Nó đã được khánh thành vào ngày 14 tháng tám, năm 1862 dưới các Tòa án Cao Hành động năm 1861.