Бөмбөг дээд шүүх Энэтхэгийн хамгийн эртний... - Secret World

Dr Kane Rd, Mantralaya, Fort, Mumbai, Maharashtra 400032, India
33 views

Ranita Jones

Description

Бөмбөг дээд шүүх Энэтхэгийн хамгийн эртний нэг юм. Энэ нь Түүний сүр жавхлан Хатан хаан Виктория олгосон захидал патент тус Ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн хотод байгуулагдсан Энэтхэгийн гурван дээд шүүхийн нэг байсан он сарын 26, 1862. Энэ нь Дээд Шүүхийн тухай хуулийн дагуу наймдугаар сарын 14, 1862 нд нээлтээ байсан, 1861.