ਬੰਬਈ Hight ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ... - Secret World

Dr Kane Rd, Mantralaya, Fort, Mumbai, Maharashtra 400032, India
20 views

Raffaella Bellanova

Description

ਬੰਬਈ Hight ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ. ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਭਾਰਤ' ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਸਬੇ ਅੱਖਰ ਕੇ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦਾ Majesty, ਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਫਲਦਾਰ ਮਿਤੀ 26 ਜੂਨ, 1862. ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ' ਤੇ 14 ਅਗਸਤ, 1862 ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਕਟ, 1861.