بتکده جهانی ویپاسانا... - Secret World

Global Pagoda Road, Essel world Amusement Park, Gorai, Mumbai, Maharashtra 400092, India
35 views

Radika Johansson

Description

برنامه ریزی برای ساخت و ساز از بتکده جهانی ویپاسانا آغاز شد در 1997, در حالی که کار ساختمان واقعی آغاز شده در 2000. بتکده متشکل از سه زیر گنبد. اولین و بزرگترین گنبد تکمیل شد که آثار استخوان گوتاما بودا در سنگ قفل مرکزی گنبد در اکتبر مندرج شد 29, 2006, و آن را بزرگترین ساختار سنگ تراشی توخالی در جهان حاوی آثار بودا. آثار در اصل در bhattiprolu ، منطقه Guntur ، آندرا پرادش ، جنوب هند یافت شد. مرکز بتکده جهانی ویپاسانا شامل بزرگترین گنبد سنگی در جهان ساخته شده است بدون هیچ گونه ستون حمایت.