Toàn Cầu Thiền Chùa... - Secret World

Global Pagoda Road, Essel world Amusement Park, Gorai, Mumbai, Maharashtra 400092, India
25 views

Rania Bafna

Description

Kế hoạch cho việc xây dựng của Toàn cầu Thiền Chùa bắt đầu vào năm 1997, trong khi thực tế công việc xây dựng bắt đầu vào năm 2000. Chùa bao gồm ba tiểu mái vòm. Đầu tiên và mái vòm lớn nhất đã được hoàn thành khi xương di tích của đức Phật đã được ghi nhận trong các khóa trung tâm đá của mái vòm ngày 29 tháng mười năm 2006, làm cho nó lớn nhất thế giới đá rỗng nề có cấu trúc di tích của đức Phật. Những di vật đã được tìm thấy trong Bhattiprolu, bó sát quận Ap, Ấn độ. Trung tâm của Toàn cầu Thiền Chùa chứa lớn nhất thế giới mái vòm bằng đá xây dựng mà không có bất kỳ hỗ trợ cột.