مهاتما Jyotiba Phule Mandai ( بازار کرافور... - Secret World

Mumbai, Maharashtra 400001, India
54 views

Freyan knights

Description

مهاتما Jyotiba Phule Mandai (که قبلا بازار کرافورد) یکی از بازارهای معروف ترین بمبئی جنوبی است. این پیش از آن پس آرتور کرافورد نامگذاری شد, اولین کمیسر شهرداری از شهرستان. بازار بعد از ماهاتما Jotirao phulethe بازار توسط معمار بریتانیایی ویلیام امرسون طراحی شده بود به نام شد. عمارت ترکیبی از سبک های معماری نورمن و فلاندرز است. حاشیه زینتی در ورودی خارج به تصویر می کشد کشاورزان هند, و چشمه سنگ در داخل, توسط Lockwood کیپلینگ طراحی شده بودند, پدر رمان نویس رودیارد کیپلینگ. بازار را پوشش می دهد مساحت 22,471 متر مربع (2,41,877 فوت مربع) که 5,515 متر مربع (59,363 فوت مربع) است اشغال شده توسط خود ساختمان. ساختار با استفاده از درشت چرم گاومیش رنگی Kurla سنگ ساخته شده بود, با رد استون از Bassein.آن بیشتر در روزهای یکشنبه بسته.