Taraporewala மீன், இந்தியாவின் பழமையான மீன... - Secret World

Netaji Subhash Chandra Bose Rd, Gamdevi, Mumbai, Maharashtra 400007, India
18 views

Elizabeth Lange

Description

Taraporewala மீன் இந்தியாவின் பழமையான மீன் மற்றும் நகரின் முக்கிய இடங்கள்.அது சேனைகளின் கடல் மற்றும் நன்னீர் மீன்கள்.டி இருந்தது பிறகு மீண்டும் திறக்கப்பட்டது சீரமைப்பு on March 3, 2015.புதுப்பிக்கப்பட்டு மீன் 12-அடி நீண்ட மற்றும் 180 டிகிரி அக்ரிலிக் கண்ணாடி துவங்கப்பட்டது.மற்றொரு ஈர்ப்பு சிறப்பு குளங்கள், அங்கு குழந்தைகள் தொட முடியும் மீன் இது பாதிப்பில்லாத இருக்கும்.