بمبئی: سنت جورج فورت... - Secret World

P D'Mello Rd, Chhatrapati Shivaji Terminus Area, Fort, Mumbai, Maharashtra, India
21 views

Depika Rai

Description

سنت جورج فورت یا فورت جورج یک ساختار فرو ریخته است که در منطقه فورت بمبئی قرار دارد. نام در ستایش پادشاه جورج سوم, قلعه به یاد روزهای اولیه امپراتوری بریتانیا در هند. آن را در ساخته شده بود 1769 در سایت از Dongri فورت, به عنوان یک فرمت از منطقه بمبئی غنی شده. دلیل ساخت و ساز آن شد به ارائه دفاع در برابر یک انتظار حمله ناپلئون BonaparteDuring آن روز با شکوه قلعه تحت پوشش یک منطقه بزرگ که در حدود 1.6 کیلومتر طول و 500 متر عرض. سر داد و ستد کالا Fier آن را تخریب (1862-65) به عنوان بریتانیا دیگر مورد نیاز غنی سازی دفاعی. این قلعه در پشت ایستگاه راه آهن CST در P. D'mello جاده واقع,