મણી ભવન ગાંધી Sangrahalaya મુંબઇ માં... - Secret World

19, Laburnum Rd, Babulnath, Papanas Wadi, Tardeo, Mumbai, Maharashtra 400007, India
12 views

Biba Tata

Description

મણી ભવન ગાંધી Sangrahalaya એક જૂના બે માળનું મકાન છે, જે તરીકે સેવા આપે છે, એક સંગ્રહાલય અને સંશોધન કેન્દ્ર છે. અગાઉ એક ઘર શ્રી Revashankar Jagjeevan Jhaveri – મિત્રો અને યજમાન મહાત્મા ગાંધી, આ સ્થળ તરીકે સેવા આપી હતી ગાંધીજીના ઘરમાં જ્યારે પણ તેમણે મુલાકાત લીધી મુંબઇ. તે અહીં હતું કે ગાંધીજીની શરૂ વિવિધ અહિંસક હિલચાલ સામે બ્રિટિશ સરકાર, સહિત Satyagraha. 1955 માં, મકાન સમર્પિત કરવામાં આવી હતી કારણ કે એક કાયમી સ્મારક માટે મહાત્મા ગાંધી અને ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ તેમણે શરૂ ના ભવન. ગાંધી સાહિત્ય, ફ્રેમ્સ સાથેના અક્ષરો, ફોટોગ્રાફિક પ્રદર્શન અને ટેબ્લોમાં સંગ્રહાલય અંદર નિરૂપણ તેમના કદ અને તાકાત.