આરબીઆઈ મોનેટરી મ્યુઝિયમ... - Secret World

Sir Phirozshah Mehta Rd, Fort, Mumbai, Maharashtra 400001, India
17 views

Morgane Burton

Description

આરબીઆઈ મોનેટરી મ્યુઝિયમ એક અનન્ય મ્યુઝિયમ દ્વારા સુયોજિત રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા (આરબીઆઈ) – સૌથી વધુ મહત્વપૂર્ણ નાણાકીય સંસ્થા દેશ છે. ડૉ A. P. J. અબ્દુલ કલામ – ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ ભારત, ઉદ્ઘાટન મ્યુઝિયમ માં 2004. તે પર ધ્યેય રાખે છે દર્શાવતી ઉત્ક્રાંતિ પૈસા ભારતીય ઉપખંડ, અધિકાર પ્રાચીન દિવસોમાં વિનિમય સિસ્ટમ માટે હાજર યુગ પ્લાસ્ટિક મની. ત્યાં વિવિધ ગેલેરીઓ માં મ્યુઝિયમ જ્યાં સિક્કા, કાગળ નાણાં અને અન્ય નાણાકીય કલાકૃતિ સચવાય છે.