موزه پولی RBI... - Secret World

Sir Phirozshah Mehta Rd, Fort, Mumbai, Maharashtra 400001, India
16 views

Nicole Smith

Description

موزه پولی RBI یک موزه منحصر به فرد توسط بانک مرکزی هند راه اندازی شده است (RBI) – موسسه مالی مهم ترین کشور. دکتر A. P. J. عبدالکلام-رئیس جمهور سابق هند ، موزه را در 2004 افتتاح کرد. هدف آن نشان دادن تکامل پول در شبه قاره هند است ، درست از روزهای باستانی سیستم مبادله تا عصر حاضر پول پلاستیکی. گالری های مختلف در موزه که در آن سکه وجود دارد, پول کاغذی و دیگر آثار باستانی پولی حفظ می شوند.