ఆర్బిఐ ద్రవ్య మ్యూజియం... - Secret World

Sir Phirozshah Mehta Rd, Fort, Mumbai, Maharashtra 400001, India
32 views

Catherine Mckinsey

Description

ఆర్బిఐ ద్రవ్య మ్యూజియం ఒక ప్రత్యేక మ్యూజియం ఏర్పాటు భారతదేశం యొక్క రిజర్వు బ్యాంకు (ఆర్బిఐ) – అత్యంత ముఖ్యమైన ఆర్ధిక సంస్థ యొక్క దేశం. డాక్టర్. A. P. J. అబ్దుల్ కలాం – మాజీ భారత రాష్ట్రపతి, ప్రారంభించారు మ్యూజియం, 2004. ఇది లక్ష్యంతో చిత్రీకరిస్తున్న పరిణామం డబ్బు లో భారత ఉపఖండం, కుడి నుండి పురాతన రోజుల పరివర్తకం వ్యవస్థ ప్రస్తుత శకం యొక్క ప్లాస్టిక్ money. అక్కడ నాణేలు మ్యూజియం వివిధ గ్యాలరీలు ఉన్నాయి, కాగితం డబ్బు మరియు ఇతర ద్రవ్య కళాఖండాలు మారతాయి.