NGÂN Tiền bảo Tàng... - Secret World

Sir Phirozshah Mehta Rd, Fort, Mumbai, Maharashtra 400001, India
39 views

Karen Blixen

Description

NGÂN Tiền bảo Tàng là duy nhất một bảo tàng thành lập bởi những Ngân hàng dự Trữ của Ấn độ (thông báo) – quan trọng nhất tổ chức tài chính của đất nước. Tiến sĩ A. P. J. Abdul Thức – cựu Tổng thống của Ấn độ, khai trương bảo tàng, vào năm 2004. Nó nhằm mục đích miêu tả sự tiến hóa của tiền ở Ấn độ, ngay từ ngày xưa của trao đổi hệ thống đến nay thời đại của nhựa tiền. Có rất nhiều phòng trưng bày trong bảo tàng ở đâu tiền, tiền giấy và tiền tệ khác vật thể được bảo quản.